Každý rok sa to opakuje. Žiadam o opravu a návrh systémového riešenia. Ďakujem.