Bytový dom U Lesa
Stránky vidíte z pohľadu radového člena SVB. Pre vyskúšanie všetkých funkcií si nechajte vytvoriť vlastné stránky na skúšku.
Dokumentky v záložkách: Zhromaždenia
Administrátor, 22. 4. 2016 13:40, zobrazené 1525 x
Záložka: Zhromaždenia
Autor dokumentu Vás žiada o potvrdenie, že dokument beriete na vedomie:

V prílohe nájdete Hlasovaciu listinu zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo 20.4.2016. Táto listina bola automaticky vygenerovaná na našich webových stránkach a na zhromaždení vyplnená podľa jednotlivých hlasov.

Výsledky stručne:

Por. číslo Hlasovánie Výsledok
1 Schválenie programu SCHVÁLENÉ
2 Schválenie účtovnej závierky 2015 SCHVÁLENÉ
3 Navýšenie FO SCHVÁLENÉ
4 Úver na zateplenie zamietnuté
5 Schválenie odmien pre predstavenstvo zamietnuté