Bytový dom U Lesa
Stránky vidíte z pohľadu radového člena SVB. Pre vyskúšanie všetkých funkcií si nechajte vytvoriť vlastné stránky na skúšku.
Popis závady
Nastavenie
Drobnosť
Závada
Pohroma
Detailný popis závady
Prílohy