Bytový dom U Lesa
Stránky vidíte z pohľadu radového člena SVB. Pre vyskúšanie všetkých funkcií si nechajte vytvoriť vlastné stránky na skúšku.
Administrátor   15. 9. 2014
Spoločný príjem TV signálu

Vrámci opravy a revízie elektroinštalácie sa ponúka možnosť mať výhodne riešenú aj spoločnú anténu.Otváram predbežné internetové hlasovanie, prosím aj o názory do diskusie. Finálnu podobu si odsúhlasíme na zhromaždení. Orientačné ceny na bytovú jednotku v eurách jednorázovo: 

Typ Cena
pozemný príjem 30,-
satelit 80,-
kabelovka 50,-

 

Váš hlas
nie, nepotrebujem
áno, stačí pozemné vysielanie
áno, preferujem satelit
áno, preferujem káblovku